Hlavní strana » DĚJINY MATEMATIKY A FYZIKY » HISTORICKÉ PŘEHLEDY » Symboly a značení » Diferenciální a integrální počet, funkce
« »

Diferenciální a integrální počet, funkce

Symbol

Název

První použití

derivace

1684 - Gottfried Wilhelm Leibniz

integrál

1650 - Henry Oldenburg použil tento symbol při zpracování Newtonových rukopisů

první, druhá, … derivace funkce

1800 - Joseph Louis Lagrange

zápis funkce

1734 - Leonhard Euler

log x

logaritmus

1616 - Edward Wight ve tvaru Log (v překladu Johna Napiera, který ale užil jinou zkratku);

1632 - Bonaventura Cavalieri ve tvaru log.

sin x

sinus

1624 - Edmund Gunter

cos x

kosinus

1674 - Jonas Moore ve tvaru Cos;

1696 - Samuel Jeake ve tvaru cos.

tg x

tangens

první použití tg x není zjištěno;

1583 - Thomas Fincke poprvé použil tvar tan x, který se používá se světě častěji.

tab. 5