«

Domenco Soto

Španělský dominikán a profesor scholastické filozofie v Salamance Domenco Soto (1494 - 1560) ve svém komentáři k Aristotelovi tvrdí, že volný pád je rovnoměrně zrychlený pohyb, jehož velikost rychlosti je úměrná době pohybu. Obě tato tvrzení ale uvádí bez důkazu. Soto žil vlastně už v novověku, a přesto se myšlenky popisující základní pojmy kinematiky pohybů těles v tíhovém poli rodily velmi obtížně a zdlouhavě.

Soto je znám ale hlavně jako právník, který vystupoval proti obchodu s černochy a hájil právo lidu svrhnout krutého panovníka.