« »

Luca Pacioli

Luca Bartolomeo de Pacioli (1445 - 1517) byl italský františkánský mnich, který vynikal v matematice zejména početními úkoly. Narodil se v Borgu San Sepulcru a vzdělání získal v malířské dílně. Tam se také poprvé setkal s matematikou a geometrií. Jako vychovatel totiž navštěvuje se svými svěřenci univerzitní přednášky. V roce 1477 vstupuje do Řádu menších bratří – františkánů a do roku 1480 přednáší na univerzitě. Později s učením přestává a sám univerzitu studuje. Získává titul magistr teologie, do níž tehdy patřila i matematika. V roce 1493 se stěhuje do Benátek, kde v roce 1494 publikuje svoje stěžejní dílo Suma de artihmetica, geometria, proportioni et proportionalita (Vše o aritmetice, geometrii a proporcích). Kniha o pěti částech byla psána jako soubor současných matematických znalostí; první z knih tvořily základní úvahy o účetnictví.

Kolem roku 1497 odjíždí do Milána, aby zde vyučoval na místní univerzitě. Zde se seznamuje s Leonardem da Vincim, s nímž po dvou letech odchází do Říma. Tam žijí společně v jednom domě a Pacioli pracuje na další knize: Divina proportione. Jednalo se o první vědecké dílo, které se systematicky zabývalo zlatým řezem. Kniha byla ilustrována obrázky da Vinciho. V roce 1501 se rozchází s Leonardem da Vincim a Pacioli pak cestuje. V roce 1510 je jmenován převorem kláštera ve svém rodném městě. V letech 1513 až 1515 přednáší v Římě na univerzitě Sapienza, na kterou ho povolal samotný papež. Umírá v rodném městě.

Povinnosti převora kláštera v rodném městě spočívaly také v tom, že se staral o jeho hospodářství. Tato činnost pravděpodobně stála u zrodu bilančních listů a zavedení podvojného účetnictví. Nevynalezl systém podvojného účetnictví, ale jednoduše popsal metodu, kterou používali během renesance Benáčtí kupci a obchodníci.