« »

Řešení kubických rovnic

Řešení kubických rovnic sehrálo v dějinách matematiky a fyziky důležitou roli. V řešení těchto rovnic, které je známo jako tzv. Cardanovy vzorce, se poprvé objevily základy komplexních čísel. Ač se vzorce jmenují po italském matematikovi Cardanovi, na jejich vzniku se podílela řada dalších učenců. Cardano je pouze jako první publikoval.