« »

***Vratný a nevratný děj

Vratný děj je děj, kdy po přechodu soustavy z rovnovážného stavu A do rovnovážného stavu B lze děj obrátit tak, aby se soustava dostala zpět do stavu A. Při zpětném chodu musí soustava projít stejnými mezistavy jako při ději přímém a musí proběhnout stejná výměna energie mezi soustavou a okolím, ale „s opačnými znaménky“.

Vratných dějů je v přírodě velice málo, většinou je možné se k nim jen přiblížit (ráz dokonale pružných koulí, …) Většina dějů probíhá nevratně - hoření papíru, plastická deformace, vznik tepla třením, vznik Jouleova tepla při průchodu elektrického proudu, …