Hlavní strana » MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA » STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN
« »

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Kapaliny tvoří přechod mezi pevnými látkami a plyny. Tepelný pohyb molekul kapalin je dán strukturou kapalin - stav mezi naprostým neuspořádáním částic u plynu a pravidelným uspořádáním částic v (ideálních) krystalech. Uspořádání molekul kapaliny je krátkodosahové (podobně jako u amorfních látek). Molekuly kapalin neuspořádaně kmitají s frekvencí řádově  kolem rovnovážných poloh, která se s časem mění. Zvyšováním teploty dochází ke zmenšení doby, kdy molekula zůstává v rovnovážné poloze, což se projeví lepší tekutostí kapaliny. Mezi molekulami jsou menší vzdálenosti než u plynů (řádově 0,1 nm), a proto na sebe molekuly působí přitažlivými silami, které mají vliv na vlastnosti kapaliny.