Anomálie vody

Voda je mezi kapalinami výjimkou z hlediska její závislosti objemu na teplotě. Zahříváme-li vodu z teploty  na teplotu , zmenšuje se její objem. Teprve od teploty  (přesněji ) se voda chová jako ostatní kapaliny - s rostoucí teplotou roste její objem. Při teplotě kolem  má tentýž objem jako při teplotě . Graf závislosti objemu vody na teplotě je zobrazen na obr. 65.

Z právě uvedeného vyplývá, že hustota vody se od  do  zvětšuje a teprve poté se zmenšuje. Tento jev se nazývá anomálie vody.

Skutečnost, že hustota vody je při teplotě  největší, se využívá i v přírodě. Voda s touto teplotou se nachází v zimě na dně rybníků a jezer, čímž umožňuje přežít zimu rybám. Blíže k hladině má voda nižší teplotu (a nižší hustotu).

Obr. 65