« »

Poruchy krystalové mřížky

V reálném krystalu existuje řada odchylek od pravidelného rozložení, tj. každý reálný krystal má ve své struktuře poruchy (defekty). Poruchy dělíme na:

1.     bodové poruchy - v daném místě (bodě) je „něco“ navíc nebo tam „něco“ chybí. Na základě těchto poruch lze vysvětlit vlastnosti polovodičů (i když u polovodičů se nejedná o poruchu, ale o záměr) - např. změna elektrického odporu, …

2.     čárové poruchy (dislokace) - porušení pravidelnosti podél jedné čáry (linie). Tyto poruchy mají vliv na mechanické vlastnosti - elastická a plastická deformace, …

3.     objemové poruchy - v krystalu je „něco“ jiného - špína, neroztavený kus jiného krystalu, …