«

Teplotní roztažnost pevných látek

Z praxe známe mnoho příkladů, kdy při změně teploty dochází ke změnám rozměrů těles - v průběhu roku se mění délka drátů elektrického vedení; špatné chlazení motorů může vést k zahřátí pístu, zvětšení jeho objemu a následnému zadření pístu; … Ve všech těchto případech se jedná o teplotní roztažnost pevných látek, tj. fyzikální jev spočívající ve změně rozměrů tělesa při změně jejich teploty.

Teplotní roztažnost se dále rozlišuje na:

1. délkovou teplotní roztažnost,

2. objemovou teplotní roztažnost,

3. teplotní změnu hustoty.