« »

Izochorický děj

Izochorický děj je děj, při němž zůstává objem plynu stálý. To znamená, že při izochorickém zahřívání plynu se zvyšuje jeho tlak. Při izochorickém ději je a stavovou rovnici dostáváme ve tvaru resp. : Při izochorickém ději s ideálním plynem stálé hmotnosti je tlak plynu přímo úměrný jeho termodynamické teplotě (Charlesův zákon).

Graf znázorňující v pV diagramu izochorický děj se nazývá izochora (obr. 23). Jedná se o úsečku rovnoběžnou s osou p.

Obr. 23

Při zvýšení teploty plynu stálé hmotnosti m o přijme plyn teplo , kde je měrná tepelná kapacita plynu při stálém objemu. Vzhledem k tomu, že objem plynu je stálý, plyn nekoná práci (tj. ) a první termodynamický zákon je možné psát ve tvaru : Teplo přijaté ideálním plynem při izochorickém ději se rovná přírůstku jeho vnitřní energie.


Multimedialní obsah

ohrev dusiku [129.69 kB] [Uložit] vodotrysk se zarovkou [151.12 kB] [Uložit]