»

Délková teplotní roztažnost

U tyčí, trubic, drátů, … zkrátka u těles, u nichž převažuje délkový rozměr, se jedná hlavně o délkovou teplotní roztažnost. Budeme předpokládat, že při počáteční teplotě  má tyč délku . Zvýšíme-li teplotu tyče na hodnotu t, zvětší se délka tyče na hodnotu l. Z měření vyplývá, že prodloužení tyče je přímo úměrné počáteční délce tyče a přírůstku její teploty, tj. , kde konstantou úměrnosti je teplotní součinitel délkové roztažnosti , . Uvedený vztah platí za předpokladu, že přírůstek teploty není příliš velký a okolní tlak zůstává konstantní (obecně je totiž součinitel  závislý na teplotě, ale pro malé teplotní přírůstky je možno jej považovat za konstantní). Typická hodnota

Budeme-li chtít vypočítat délku l tyče při teplotě t, je možné postupovat takto: .


Multimedialní obsah

elektricke vedeni [4 kB] [Uložit] konstrukce [4 kB] [Uložit]
mostni konstrukce [4 kB] [Uložit] termostat [4 kB] [Uložit]
delky nezavisle na T [163.23 kB] [Uložit] zelezobeton [4 kB] [Uložit]