« »

***Parní a plynová turbína

Princip vícestupňové parní turbíny je znázorněn na obr. 33. Vodní pára (1) o vysoké teplotě a tlaku je přiváděna na rozváděcí kola (2), která regulují a usměrňují pohyb vodní páry (brání vzniku vírů, …). Vodní pára pak pohání oběžná kola (3) a dochází k přeměně vnitřní energie proudící vodní páry na energii mechanickou. Ochlazená vodní pára pak vystupuje výfukovým otvorem (4).

Princip plynových turbín je obdobný, pouze se místo vodní páry využívá plyn, který vzniká spalováním paliva (např. zemní plyn). Používají se (stejně jako parní) v elektrárnách k výrobě el. energie. Jejich výhodou je, že mohou být uvedeny do chodu rychleji a reagovat tak pružněji např. na zvýšení spotřeby elektrické energie, …

Rozváděcí kola jsou u některých typů turbín nahrazena tryskami.

Obr. 33