« »

***Krystalografické soustavy

Obecně ovšem nemusí být elementární buňkou krychle, ale rovnoběžnostěn, který je charakterizován délkami hran a, b, c a úhly , , a  (viz obr. 44). Tyto uvedené parametry určují vlastnosti příslušné pevné krystalické látky. Současně s výčtem jednotlivých krystalografických soustav a příslušných parametrů, budou uvedeny i příklady látek, které v konkrétní krystalografické soustavě krystalizují.

Na základě vzájemné volby se rozlišuje 7 krystalografických tříd (soustav):

Obr. 44

1.     trojklonná (triklinická) - nejobecnější: ,  - , …

2.     jednoklonná (monoklinická) - ,  - , …

3.     kosočtverečná (ortorombická) - ,  - Ga, , …

4.     čtverečná (tetragonální) - ,  - bílý cín, , …

5.     krychlová (kubická) - největší symetrie: ,

6.     šesterečná (hexagonální) - , ,  - Zn, Be, Ti, Mg, NiAs, …

7.     klencová (trigonální rombická) - ,  - As, Sb, Bi, …