«

***Třetí termodynamický zákon

Problematika kolem třetího termodynamického zákona je poměrně komplikovaná. Pokud bychom chtěli tuto problematiku prozkoumat důkladněji, bylo by nutno zavést další fyzikální veličiny (entropie, termodynamické potenciály, …). V nejjednodušší podobě je možné třetí termodynamický zákon formulovat takto:

Teplota  (absolutní nula) je nedosažitelná.