Hlavní strana » MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA » ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY » Relativní atomová hmotnost, látkové množství, …
«

Relativní atomová hmotnost, látkové množství, …

Relativní atomová hmotnost je definována takto: , kde je klidová hmotnost atomu a atomová hmotnostní konstanta.

Atomová hmotností konstanta je hmotnost atomu uhlíku : .

V tabulkách jsou uváděny střední hodnoty , neboť prvky se v přírodě vyskytují ve formě směsi izotopů.

Relativní molekulová hmotnost se zavádí analogicky: , kde je klidová hmotnost molekuly. Z definice relativní molekulové hmotnosti vyplývá, že je rovna součtu relativních atomových hmotností atomů, která danou molekulu tvoří.

Díky částicové struktuře látek byla zavedena fyzikální veličina látkové množství n chemicky stejnorodé látky. Její jednotkou je mol, který patří mezi základní jednotky soustavy SI. V nuklidu uhlíku o hmotnosti je přibližně atomů. Stejný počet blíže neurčených částic je obsažen v libovolné chemicky stejnorodé látce libovolného skupenství o látkovém množství 1 mol. Experimentálně byla určená hodnota fyzikální konstanty , která se nazývá Avogadrova konstanta. Je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové množství n definujeme vztahem .

Molární hmotnost definujeme vztahem , kde m je hmotnost tělesa z chemicky stejnorodé látky a n odpovídající látkové množství. . Molární hmotnost lze též určit takto: .

Molární objem tělesa z chemicky stejnorodé látky za daného tlaku a teploty definujeme vztahem , kde V je objem tělesa za daných fyzikálních podmínek a n odpovídající látkové množství. .

Multimedialní obsah

molekuly kapky vody [135.29 kB] [Uložit]