»

Vnitřní energie

Ze zkušenosti víme, že když např. pustíme míček z určité výšky, nikdy se nevrátí po odrazu zpět do původní výšky. S každým dalším odrazem se bude postupně výška výstupu míčku zmenšovat. Na první pohled to vypadá, že je porušen zákon zachování energie. Ve skutečnosti je třeba vzít do úvahy ještě částicovou stavbu látky, která souvisí s vnitřní energií tělesa. K této vnitřní energii tělesa přispívá:

1. celková kinetická energie všech neuspořádaně se pohybujících částic

2. celková potenciální energie všech molekul

3. celková kinetická a potenciální energie kmitajících atomů uvnitř molekul, z nichž je látka složena

4. energie atomů (energie elektronů, jaderná energie, …)

Vnitřní energie není obecně konstantní veličina - může dojít ke:

1. změně vnitřní energie konáním práce - tření dvou těles, stlačování plynu, prudké míchání kapaliny, ohýbání drátu, mletí kávy, …

2. změně vnitřní energie tepelnou výměnou - ohřívání vody na vařiči, ochlazování potravin v chladničce, tavení kovu v pecích, …

Multimedialní obsah

Audio č.1 [398.56 kB] [Uložit]