« »

Stavová rovnice ideálního plynu

Plyn, který je v rovnovážném stavu, lze charakterizovat stavovými veličinami: termodynamickou teplotou T, tlakem p, objemem V a počtem molekul N (resp. látkovým množstvím n nebo hmotností plynu m). Rovnice vyjadřující vztah mezi těmito veličinami se nazývá stavová rovnice.

Dosadíme-li do základní rovnice pro tlak ideálního plynu vztah udávající střední kvadratickou rychlost molekul, dostaneme stavovou rovnici ideálního plynu ve tvaru . Budeme-li znát látkové množství plynu, lze psát stavovou rovnici ve tvaru , kde  je molární plynová konstanta.

Poznámka: Pro označení molární plynové konstanty se často užívá též symbol .

Budeme-li znát hmotnost plynu, je možné stavovou rovnici psát ve tvaru .

Stavovou rovnici pro ideální plyn lze použít přibližně i pro skutečné plyny. Rozdíly budou tím menší, čím bude tlak plynu nižší a teplota vyšší.

… tedy čím více se bude skutečný plyn blížit svými vlastnostmi plynu ideálnímu!

Napíšeme-li stavovou rovnici pro dva různé stavy téhož ideálního plynu, dostaneme:  a , z čehož vyplývá  čili

Multimedialní obsah

bublina ve vode [127.07 kB] [Uložit] pocet molekul [124.04 kB] [Uložit]
teleso na venusi [159.37 kB] [Uložit] unik molekul [178.74 kB] [Uložit]
vodik elektrolyza [166.71 kB] [Uložit]