Hlavní strana » MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA » ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK
«

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Jedna látka se může vyskytovat jako plynná, kapalná nebo pevná. Tyto tři stavy téže látky nazýváme skupenství plynné, kapalné a pevné. Změnou skupenství rozumíme fyzikální děj, při němž se mění skupenství látky. Přehled skupenských změn ukazuje obr. 66.

Obr. 66

Související články:

Multimedialní obsah

dusik [4 kB] [Uložit]