« »

***Další teplotní stupnice

Kromě Celsiovy stupnice, která je v praxi asi nejrozšířenější, a termodynamické teplotní stupnice, která se používá spíše v odborných aplikacích, existují další teplotní stupnice:

1.     Réaumurova teplotní stupnice - bodu tuhnutí vody přiřazuje teplotu , bodu varu vody pak teplotu . Převodní vztah mezi Réaumurovou  a Celsiovou  teplotní stupnicí je:  resp.

2.     Fahrenheitova teplotní stupnice - základními body jsou tepelný bod salmiaku smíšeného s ledem a ledovou vodu a teplota lidského těla. Při teplotě tání ledu se rtuť ustálila na třetině vzdálenosti obou bodů a stupnice byla rozdělena na 96 dílů. Bodu mrazu odpovídá tedy teplota , bodu varu pak teplota . Převodní vztah mezi Fahrenheitovou  a Celsiovou  teplotní stupnicí je:  resp. .

Pozor! Při srovnávání teplotních intervalů Réaumurovy, Fahrenheitovy a Celsiovy stupnice neplatí rovnost, tak jako při srovnávání teplotních intervalů Kelvinovy a Celsiovy stupnice. Je to dáno tím, že Réaumurova a Fahrenheitova teplotní stupnice nemají mezi základními body 100 dílků, ale 80 resp. 180.