Hlavní strana » MECHANIKA » DYNAMIKA » Síly brzdící pohyb
« »

Síly brzdící pohyb

Z praxe víme, že pokud uvedeme nějaké těleso do pohybu a přestaneme na něj působit silou, těleso se za nějakou dobu zastaví. Má-li zůstat první Newtonův zákon (zákon setrvačnosti) v platnosti, musí existovat nějaké vysvětlení, proč se těleso zastaví. Vysvětlení je jednoduché: během pohybu tělesa na těleso působí třecí a odporové síly, které brzdí jeho pohyb. Není tedy splněna podmínka prvního pohybového zákona.

Odporové síly vzduchu (které do této skupiny sil také patří) mají své specifické vlastnosti. Nyní se budeme zabývat podrobněji silami třecími:

1. silou smykového tření;

2. silou valivého odporu;

3. silami vláknového tření.